32 214 44 00
Fałszywe połączenia telefoniczne przestępców podszywających się pod banki! . Główna wygrana w loterii Logiczne, że się opłaca . mojeID oraz Profil Zaufany . Zmiany prawa bankowego - dot. tzw. pakietu Slim VAT . Tarcza Finansowa PFR 2.0 . Zmiana autoryzacji powyżej 100 zł w Google Pay . Garmin Pay i Fitbit Pay już dostępne . Apple Pay w naszym banku. Płać wygodniej, szybciej, bezpieczniej . Tarcza Finansowa PFR – zakończenie przyjmowania wniosków . Loteria Visa wystartowała!
BS NEWS RSS - bądź na bieżąco!
Bank Spółdzielczy Czechowice-Dziedzice-Bestwina Internet Banking
Placówki i bankomaty Kontakt
KOMUNIKAT Zarządu Banku Spółdzielczego Czechowice-Dziedzice-Bestwina
W sprawie rozprzestrzeniania koronawirusa, więcej: Zobacz

Gwarancje FG POIR - BIZNESMAX, COSME, AGRO

Gwarancje FG POIR - BIZNESMAX

·         gwarancje dla Klientów z sektora MŚP,

·         forma pomocy publicznej: pomoc de minimis albo regionalna pomoc inwestycyjna,

·         możliwość objęcia gwarancją tylko nowych kredytów inwestycyjnych i obrotowych,

·         wysokość gwarancji do 80% kwoty kapitału kredytu,

·         maksymalna kwota gwarancji: 2,5 mln EUR,

·         brak opłaty prowizyjnej na rzecz BGK z tytułu udzielenia gwarancji,

·         cel kredytu: sfinansowanie kosztów kwalifikowanych projektu inwestycyjnego,

·         okres gwarancji: do 20 lat z zastrzeżeniem ograniczeń zw. z pomocą publiczną,

·         zabezpieczenie gwarancji stanowi weksel własny in blanco Kredytobiorcy,

·         możliwość finansowania projektu inwestycyjnego o charakterze proekologicznym,

·         możliwość uzyskania dopłaty do oprocentowania kredytu w ramach dotacji z BGK (pomoc de minimis)Gwarancje COSME

·         gwarancje dla Klientów z sektora MŚP m. in. sektora rolno-spożywczego w tym również rolników indywidualnych,

·         możliwość objęcia gwarancją tylko nowych kredytów obrotowych i inwestycyjnych,

·         wysokość gwarancji to 80% kwoty kapitału kredytu,

·         maksymalna kwota gwarancji wynosi 480 tys. PLN,

·         maksymalna kwota kredytu wynosi 600 tys. PLN,

·         maksymalny okres obowiązywania gwarancji wynosi 27 miesięcy dla kredytu obrotowego (do 39 miesięcy, jeżeli umowa kredytowa została podpisana w okresie 6 kwietnia – 30 czerwca 2021 r.) lub 99 miesięcy dla kredytu inwestycyjnego,

·         zabezpieczenie gwarancji stanowi weksel własny in blanco Kredytobiorcy,

·         zabezpieczenie kredytu może stanowić jedynie weksel in blanco Kredytobiorcy, pełnomocnictwo do rachunku bankowego lub poręczenie osoby trzeciej - bez zabezpieczeń rzeczowych,

·         opłata roczna na rzecz BGK z tytułu udzielenia gwarancji wynosi 1% od kwoty gwarancji (0,7% dla gwarancji do kredytu obrotowego, jeżeli umowa kredytowa została podpisana w okresie 6 kwietnia – 30 czerwca 2021 r.),

·         gwarancja nie stanowi pomocy publicznej (de minimis).

 

Gwarancje AGRO

·         Gwarancją może być objęty: kredyt inwestycyjny lub obrotowy w rachunku kredytowym (z wyłączeniem kredytów preferencyjnych).

·         Docelowy kredytobiorca: rolnik, przetwórca produktów rolnych albo przetwórca produktów nierolnych.

·         Cel kredytowania kredytu inwestycyjnego dla Kredytobiorcy będącego rolnikiem: sfinansowanie kosztów inwestycji w gospodarstwie rolnym.

·         Cel kredytowania kredytu inwestycyjnego dla Kredytobiorcy będącego przetwórcą: sfinansowanie kosztów inwestycji w przetwórstwo/marketing i rozwój produktów rolnych lub produktów nierolnych.

·         Zakres gwarancji: do 80% kwoty kredytu, z zastrzeżeniem limitów kwotowych oraz limitów związanych z pomocą de minimis.

·         Gwarancja udzielana jest w ramach:
- pomocy publicznej, zgodnie z art. 81 rozporządzenia 1305/2013,
- pomocy de minimis, zgodnie z rozporządzeniem 1407/2013 (dla przetwórców produktów nierolnych).

 

Szczegółowe informacje można uzyskać po numerem telefonu 32 214 44 18.

Kredyty

Stawki referencyjne Co to?WIBOR 1 m-c z ostat. dnia rob. listopada 2021 - 1,70%.
Obowiązuje od 01.12.2021 r. do 31.12.2021 r.

Średni WIBID 6 m-cy w czerwcu 2021 wyniósł 0,05%.
Obowiązuje od 01.07.2021 r. do 31.12.2021 r.

Kursy walut 2021-12-07 16:00
Dewizy:Pieniądze:
skupsprzedażskupsprzedaż
1 USD3.98614.17193.95784.2007
1 GBP5.24265.54885.21605.5760
1 EUR4.48164.69004.44984.7224
Apple Pay w naszym banku. Płać wygodniej, szybciej, bezpieczniejAplikacja mobilna - BS Czechowice - Nasz BankExpress ElixirmojeID oraz Profil ZaufanyCertyfikaty KIR