32 214 44 00
Informacje dla dostawców usług (TPP) - PSD2 . Komunikat - czeki w obrocie dewizowym . Podstawowy Rachunek Płatniczy . Mechanizm Podzielonej Płatności (ang. Split Payment) . e-Składka od stycznia 2018 roku - poznaj szczegóły opłacania składek ZUS jednym przelewem . Jednolity plik kontrolny dla wszystkich od 1 stycznia 2018 - JKP_VAT . Nowe zabezpieczenia antyfraudowe polegające na wyświetlaniu się wybranego przez użytkownika zdjęcia wraz z datą i czasem. Poznaj szczegóły...
BS NEWS RSS - bądź na bieżąco!
Bank Spółdzielczy Czechowice-Dziedzice-Bestwina Internet Banking
Placówki i bankomaty Kontakt
  • Paybynet
  • Podpis elektroniczny - KIR Szafir
  • Kredyt WEŹ GO PRZYTUL
  • Podstawowy Rachunek Płatniczy
  • PRO-EKOStawki referencyjneWIBOR 1 m-c z ostatniego dnia rob. marca 2019 wyniósł 1,64%.
Obowiązuje od 01.04.2019 r. do 30.04.2019 r.

Średni WIBID 6 m-cy w grudniu 2018 wyniósł 1,59%.
Obowiązuje od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.

Kursy walut 2019-04-19 16:00
Dewizy:Pieniądze:
skupsprzedażskupsprzedaż
1 USD3.71293.89093.68663.9178
1 GBP4.79845.08514.77405.1100
1 EUR4.17524.37494.14564.4051
Płać telefonem - Google PayCertyfikaty KIR
* Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) kredytu „WEŹ GO PRZYTUL” wynosi 7,95% dla kredytu 10000,00 zł spłacanego w 36 miesięcznych równych ratach annuitetowych z oprocentowaniem zmiennym 5%, prowizją za udzielenie kredytu w wysokości 3% kwoty kredytu tj. 300,00 zł i opłatą przygotowawczą w wysokości 100,00 zł. W ramach RRSO uwzględniono całkowitą kwotę kredytu wynoszącą 10000,00 zł, całkowity koszt kredytu w wysokości 1209,42 zł, na który składają się wyżej wymieniona prowizja, opłata przygotowawcza i odsetki za cały okres kredytowania w wysokości 809,42 zł. Całkowita kwota do zapłaty przez Kredytobiorcę wynosi 11209,42 zł. W zakresie powyższych wyliczeń przyjęto założenie, że spłata rat i odsetek będzie następowała 14-tego dnia każdego miesiąca, począwszy od 14 grudnia 2018 r. Kalkulacja została dokonana na dzień 14.11.2018 r. na reprezentatywnym przykładzie. Informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Informacja ważna jest do 31.03.2019 r.