Version 7 of Flash Player plug-in and JavaScript enabled are required!

Program Rodzina 500 plus


500+

O Programie

Program Rodzina 500 plus to systemowe wsparcie polskich rodzin. Zgodnie z Programem, z pomocy państwa w wychowaniu dzieci skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia. Rodzina z dwojgiem niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie dziecko niezależnie od dochodu. W przypadku rodzin z przeciętnym miesięcznym dochodem poniżej 800 zł netto na osobę rodzina otrzyma wsparcie także na pierwsze dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia (pierwsze dziecko to najstarsze lub jedyne dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia).

Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto.

Rola Banku

Bank Spółdzielczy Czechowice-Dziedzice-Bestwina umożliwi Ci złożenie wniosku Rodzina 500 plus online w systemie bankowości internetowej Internet Banking w odpowiedniej sekcji dedykowanej specjalnie dla powyższego Programu.

Złożenie wniosku w oddziale lub za pośrednictwem konsultanta infolinii nie będzie możliwe.

Wysłany wniosek Rodzina 500 plus możesz pobrać tylko raz, od razu po jego wysłaniu, w ramach tej samej sesji logowania.

Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku obsługiwanego przez wybrany Organ prowadzący w gminie, po tym jak wniosek zostanie przekazany do tego Organu. Wniosek oraz załączniki są usuwane z serwerów Banku bezpowrotnie po wysłaniu do systemu informatycznego Emp@tia.

Proces otrzymania świadczenia

 • Bank Spółdzielczy Czechowice-Dziedzice-Bestwina:

Wypełniasz Wniosek Rodzina 500 plus online w systemie Internet Banking. 

 • Emp@tia,Centralny System Informatyczny Zabezpieczenia Społecznego:
  Na wskazany we wniosku adres e-mail otrzymujesz z systemu Emp@tiaUrzędowe
  Potwierdzenie Odbioru (UPO) swojego wniosku.
 • Organ prowadzący w gminie, np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:
  Po rozpatrzeniu wniosku i przyznaniu w formie decyzji administracyjnej świadczenia wychowawczego, otrzymujesz co miesiąc wypłatę świadczenia wychowawczego w ramach Programu Rodzina 500 plus. Informacje o Programie Rodzina 500 plus są dostępne na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:
  Rodzina500plus.gov.pl.

 

Jak wypełnić wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego Rodzina 500 plus w systemie Internet Banking?

 • Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego Rodzina 500 plus znajdziesz po zalogowaniu się do systemu Internet Banking.
 • Wniosek składasz w swoim imieniu, logując się do systemu bankowości internetowej.
 • Nie masz możliwości złożenia wniosku w imieniu innej osoby.
 • Przed wypełnieniem wniosku zapoznaj się z Informacjami o programie Rodzina 500plus na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: Rodzina500plus.gov.pl.
 • Jeżeli do wniosku załączasz wymagane dokumenty, to przygotuj wcześniej ich skany(dopuszczalne formaty załączników: PNG, JPG lub PDF).
 • Jeżeli składasz wniosek na drugie lub kolejne dziecko, czyli wniosek w wersji uproszczonej – pamiętaj o konieczności podania danych pierwszego dziecka oraz dodatkowych członków rodziny, np. małżonka w sekcji III „Dane członków rodziny”.
 • Jeżeli wypełniasz wniosek Rodzina 500 plus także na pierwsze dziecko (pierwsze dziecko to najstarsze lub jedyne w rodzinie dziecko w wieku do ukończenia18. roku życia), przygotuj skany oświadczeń o dochodach wszystkich członków rodziny. Pamiętaj: jeżeli jedyną osobą osiągającą dochody, o których mowa w zał. 2, 3 i 4 jest Wnioskodawca, wniosek można złożyć bez załączania skanów oświadczeń pozostałych członków rodziny.
 • W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących wypełnienia wniosku, zapoznaj się z Informacjami
  o programie Rodzina 500 plus na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:
  Rodzina500plus.gov.pl lub skontaktuj się z Organem prowadzącym w gminie, np. MOPS, który będzie rozpatrywał wniosek i na jego podstawie rozstrzygał, czy przysługuje świadczenie wychowawcze.
 • Informacje dotyczące statusu prezentowanego w potwierdzeniu wysłania wniosku: 
  • „Przetwarzany” – trwa przesyłanie wniosku do systemu Emp@tia
  • „Dostarczony” – wniosek został przesłany do systemu Emp@tia
  • „Błąd dostarczenia” – wniosek nie został dostarczony do systemu Emp@tia. Wyślij wniosek jeszcze raz
 • Informacje dotyczące załączników:
  • Maksymalna liczba załączników: 7 sztuk
  • Maksymalna wielkość pojedynczego załącznika: 500 KB
  • Maksymalna łączna wielkość wszystkich załączników: 3,5 MB
  • Nazwy załączników nie mogą zawierać znaków polskich, specjalnych i spacji oraz muszą być unikalne w ramach jednego wniosku
  • Formaty załączników: PNG, JPG lub PDF

Zapraszamy do zapoznania się z przygotowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informatorem, w którym krok po kroku wyjaśnione jest jak uniknąć błędów przy wypełnianiu wniosku o świadczenie Rodzina 500 plus

Prosimy kliknąć w link http://www.bankbps.pl/__data/assets/pdf_file/0009/257661/Jak-wypelnic-wniosek-Rodzina-500-plus.pdf, aby przejść do informatora.

 

Obsługa wniosku

1. Bank Spółdzielczy Czechowice-Dziedzice-Bestwina: Wypełniasz wniosek Rodzina 500 plus online w systemie Internet Banking

Krok 1: Jeżeli wypełniasz wniosek Rodzina 500 plus także na pierwsze dziecko (pierwsze dziecko to najstarsze lub jedyne dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia), przygotuj skany oświadczeń o dochodach wszystkich członków rodziny oraz pozostałych wymaganych oświadczeń. Pamiętaj: jeżeli jedyną osobą osiągającą dochody, o których mowa w zał. 2, 3 i 4 jest Wnioskodawca, wniosek można złożyć bez załączania skanów oświadczeń o dochodach pozostałych członków rodziny. 

Krok 2: Zaloguj się do systemu Internet Banking i przejdź do wniosku Rodzina 500 plus. Część pól zostanie wypełniona automatycznie na podstawie danych z systemu bankowości internetowej, np. imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania czy rachunek bankowy, na który będą trafiać środki. Zmień dane w razie potrzeby.

Krok 3: Wysłany wniosek możesz pobrać tylko raz, od razu po jego wypełnieniu.

Krok 4: Obsługa wniosku przez Bank jest zakończona. Twój wniosek zostaje przekierowany do państwowego systemu informatycznego Emp@tia.

Pamiętaj:

Jeśli Twojej gminy nie ma na liście w systemie bankowości internetowej, złóż wniosek Rodzina 500 plus osobiście w urzędzie miasta/gminy właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania lub online w systemie bankowości internetowej w późniejszym terminie. Brak gminy na liście w systemie bankowości internetowej oznacza, że gmina ta nie została jeszcze podłączona do Centralnego Systemu Informatycznego Zabezpieczenia Społecznego utworzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W przypadku pytań dotyczących terminu przyłączenia przypisanego Ci Organu gminy do wspomnianego systemu, skontaktuj się z osobiście lub telefonicznie z urzędem miasta/gminy. 
Czas trwania sesji online w systemie bankowości internetowej ze względów bezpieczeństwa jest ograniczony. Jeżeli przerwiesz wypełnianie wniosku na czas dłuższy niż 15 minut, nastąpi wylogowanie z systemu bankowości internetowej, a zmiany wprowadzone we wniosku nie zostaną zapisane. 

Poprawnie wypełniony wniosek online w systemie Internet Banking będzie podpisany Twoim imieniem, nazwiskiem oraz numerem PESEL. 

Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) zostanie wysłane z systemu Emp@tia na adres
e-mail podany we wniosku – zwróć uwagę na jego poprawność. 

W potwierdzeniu złożenia wniosku zawarte są wszystkie informacje potrzebne do wyjaśnienia ewentualnych pytań lub wątpliwości związanych z obsługą wniosku przez system informatyczny Emp@tia lub wskazany przez Ciebie Organ prowadzący w gminie postępowanie w sprawie świadczenia. 

Po dostarczeniu wszystkich danych do systemu informatycznego Emp@tia, Bank bezpowrotnie usuwa wszystkie podane we wniosku informacje. Rola Banku Spółdzielczego w tym procesie polega na udostępnieniu i wysłaniu wniosku poprzez system bankowości internetowej do Organu prowadzącego w gminie. 

Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących wniosku obsługiwanego przez wybrany Organ gminy prowadzący postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego Rodzina 500 plus.

2.  Emp@tia, system informatyczny dla służb zabezpieczenia społecznego: na wskazany we wniosku adres e-mail otrzymujesz od systemu Emp@tia, Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) swojego wniosku

 • Urzędow ePotwierdzenie Odbioru (UPO) jest dla Ciebie potwierdzeniem, że złożony wniosek został prawidłowo przekazany do obsługi przez wybrany Organ prowadzący w gminie.
 • Adres e-mail, z którego zostanie przesłane Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) to: upo500plus@mrpips.gov.pl.
 • Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) zostanie wysłane na podany adres e-mail wciągu 24 godzin od wypełnienia i wysłania wniosku w systemie bankowości internetowej.
 • Jeżeli w potwierdzeniu wysłania wniosku udostępnionym przez Bank w systemie Internet Banking, wniosek ma status „Dostarczony”, ale na wskazany we wniosku adres e-mail nie zostało wysłane UPO, skontaktuj się ze wskazanym we wniosku Organem prowadzącym w gminie.

3. Organ prowadzący w gminie, np. MOPS: po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, tj. po przyznaniu świadczenia wychowawczego w drodze decyzji administracyjnej, Organ prowadzący w gminie będzie co miesiąc wypłacać świadczenie wychowawcze w ramach Programu Rodzina 500 plus.  

 • Jeżeli na wskazany we wniosku adres e-mail zostało wysłane Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) i chcesz sprawdzić dalszy status swojego wniosku, skontaktuj się bezpośrednio z wybranym Organem gminy prowadzącym postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego.
 • Po przekazaniu wypełnionego wniosku Rodzina 500 plus do Organu prowadzącego w gminie, ewentualne dodatkowe działania związane z obsługą wniosku będą załatwiane przez ten Organ w sposób tradycyjny, czyli w formie pisemnej.

 

Reklamacje

 • Zgłaszanie reklamacji: reklamacje dotyczące wniosku Rodzina 500 plus, w zależności od ich przedmiotu powinny być składane:
  • w Banku Spółdzielczym Czechowice-Dziedzice-Bestwina – jeżeli dotyczą dostępu i funkcjonowania systemu Internet Banking, etapu rejestracji wniosku w systemie bankowości internetowej oraz jego wysłania;
  • do Organu prowadzącego w gminie – jeżeli dotyczą obsługi złożonego wniosku po jego wysłaniu do Organu prowadzącego w gminie oraz wypłaty świadczenia wychowawczego.

Bezpieczeństwo i przetwarzanie danych przy składaniu wniosku do Programu Rodzina 500 plus

Bank Spółdzielczy Czechowice-Dziedzice-Bestwina na mocy porozumienia z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zawartego za pośrednictwem banku zrzeszającego - Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. daje swoim Klientom możliwość skorzystania z Programu Rodzina 500 plus. Rola Banku Spółdzielczego polega na umożliwieniu złożenia wniosku za pośrednictwem systemu bankowości internetowej oraz dostarczeniu go do systemu Emp@tia prowadzonego przez Ministerstwo. Proces ten zostanie przeprowadzony przez Bank Spółdzielczy Czechowice-Dziedzice-Bestwina z zachowaniem najwyższych wymogów bezpieczeństwa, a Bank Spółdzielczy nie będzie wykorzystywał danych podanych przez Klientów w formularzach zgłoszeniowych.

Składając wniosek za pośrednictwem bankowości internetowej Banku Spółdzielczego Czechowice-Dziedzice-Bestwina, prosimy pamiętać, że:

 • za skorzystanie z usługi realizacji wniosku Rodzina 500 plus Bank Spółdzielczynie pobiera żadnej opłaty, a dostęp do wniosku mają jedynie Klienci zalogowani do systemu bankowości internetowej
 • aby skorzystać z tej usługi nie trzeba instalować na komputerze żadnego dodatkowego oprogramowania
 • po zalogowaniu się do serwisu transakcyjnego online.bsczechowice.com.pl nie będzie wymagane podawanie żadnych kodów autoryzacyjnych ani w celu przejścia do złożenia wniosku Rodzina 500 plus, ani w celu załadowania załączników. Serwis transakcji internetowych online.bsczechowice.com.pl będzie wymagał podania kodu z SMS/ karty Tan/ tokena przy zatwierdzeniu wniosku, wyłącznie w przypadku, gdy Klient wybierze możliwość wypłaty świadczenia winny sposób niż na własny rachunek bankowy w Banku SpółdzielczymCzechowice-Dziedzice-Bestwina.
 • Klient otrzyma na wskazany przez siebie adres e-mail Urzędowe Potwierdzenie Odbioru, jako potwierdzenie wysłania wniosku Rodzina 500 plus. Wiadomość będzie pochodziła z systemu Emp@tia (Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej), z adresu: upo500plus@mrpips.gov.pl
 • Bank Spółdzielczy Czechowice-Dziedzice-Bestwina będzie informował na bieżąco o funkcjonalności dot. Programu 500 plus, przy pomocy mailingu bądź wiadomości za pomocą innych kanałów elektronicznych (poprzez system bankowości internetowej). Prosimy pamiętać jednak, że nadawcą wiadomości zawsze będzie Bank Spółdzielczy, a korespondencja będzie pochodzić wyłącznie zeznanych Klientowi adresów e-mail. Jeżeli jakaś wiadomość w sprawie wysyłania wniosku Rodzina 500 plus wzbudzi Państwa podejrzenia bądź wątpliwości, ponieważ w treści pojawi się prośba o podanie danych potrzebnych do logowania bądź haseł jednorazowych, prosimy bezzwłocznie zgłosić takie zdarzenie do pracowników banku pod numerem telefonu:
  • Bank Spółdzielczy Czechowice-Dziedzice-Bestwina
   (32) 214-44-00 do 08
  • Filia Bestwina
   (32) 214-48-00 do 07
  • Punkty Kasowe
   • Czechowice-Dziedzice Południowe
    (32) 214-14-02
   • Zabrzeg
    (32) 215-72-82
   • Czechowice-Dziedzice - Urząd Skarbowy
     (32) 215-30-75
   • Rudzica
    (33) 815-27-66.

Pragniemy poinformować, iż Bank Spółdzielczy Czechowice-Dziedzice-Bestwina w związku z realizacją procesu składania wniosku do Programu Rodzina 500 plus nie będzie wymagał od Państwa podawania jakichkolwiek danych za pośrednictwem poczty e-mail lub wiadomości tekstowych SMS. Bardzo prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i zasady ograniczonego zaufania w stosunku do wiadomości przesyłanych do Państwa tymi kanałami, zawierającymi prośbę o podanie poufnych danych lub próbującymi kierować nas na fałszywe strony Banku za pomocą załączonych linków

Logując się do systemu bankowości internetowej Banku Spółdzielczego Czechowice-Dziedzice-Bestwina należy zachować zwyczajowe w tym przypadku zasady bezpieczeństwa opisane na stronie logowania.

Zapraszamy także do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi na stronie Ministerstwa Cyfryzacji - na co warto zwrócić szczególną uwagę, by przy okazji składania wniosków o wypłatę świadczenia Rodzina 500 plus drogą on-line nie stać się ofiarą cyberprzestępców: https://mc.gov.pl/na-co-warto-zwrocic-szczegolna-uwage-by-przy-okazji-skladania-wnioskow-o-wyplate-swiadczenia-500

Zobacz więcej: Program 500+ / pytania i odpowiedzi

Version 7 of Flash Player plug-in and JavaScript enabled are required!
500plus

BFG

EuroFATCA

o banku   |    historia   |    kredyty   |    rachunki   |    lokaty   |    kasa   |    aktualności   |    bezpieczeństwo   |    kontakt   |    bankowość online

Copyright 2008 by Bank Spółdzielczy Czechowice-Dziedzice Bestwina