Version 7 of Flash Player plug-in and JavaScript enabled are required!

O Banku

Oświadczenie Zarządu o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego dla Instytucji nadzorowanych -> kliknij tu

Zasady ładu korporacyjnego dla Instytucji nadzorowanych -> kliknij tu

Ocena stosowania przez Bank "Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych" za rok 2015 -> kliknij tu

Polityka informacyjna Banku ->kliknij tu

Informacje z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego Czechowice-Dziedzice-Bestwina według stanu na dzień 31.12.2015 ->kliknij tu

Schemat organizacyjny Banku ->kliknij tu

Tryb i zasady wnoszenia i rozpatrywania reklamacji klientów ->kliknij tu

Formularz skargi ->kliknij tu

Formularz reklamacji dla klienta indywidualnego ->kliknij tu

Formularz reklamacji dla klienta instytucjonalnego  ->kliknij tu

 Pracownicy Banku Spółdzielczego w Czechowicach - DziedzicachPracownicy Banku Spółdzielczego w BestwinieObszar działania Banku:

Bank Spółdzielczy Czechowice-Dziedzice-Bestwina działa na terenie województwa śląskiego, jak również na terenie powiatów: oświęcimskiego i wadowickiego w województwie małopolskim.

Bank Zrzeszający:

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie.

Firmy dopuszczone do tajemnicy bankowej:
- Firma Info-Bank s.j. J.Maszczyński, J.Pająk z siedzibą w Kętach ul. Sobieskiego 16, z tytułu umowy o nadzór informatyczno-techniczny.

- Zakład Usług Informatycznych NOVUM Sp.z.o.o z siedzibą w Łomży ul. Spokojna 9A, z tytułu umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych na potrzeby Internet Bankingu

Version 7 of Flash Player plug-in and JavaScript enabled are required!500plus

BFG

o banku   |    historia   |    kredyty   |    rachunki   |    lokaty   |    kasa   |    aktualności   |    bezpieczeństwo   |    kontakt   |    bankowość online

Copyright 2008 by Bank Spółdzielczy Czechowice-Dziedzice Bestwina