Version 7 of Flash Player plug-in and JavaScript enabled are required!

Lokaty złotoweŚrodki pieniężne w naszym Banku objęte są gwarancją
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
Obowiązuje od 20.03.2015r.

Termin zadeklarowania Lokaty standard Lokata 6-cio miesięczna Progres Ekstra oprocentowanie progresywne możliwość dopłat
Lokata systematycznego oszczędzania
 
możliwość dopłat
1 m-c 0,50
- -
2 m-ce - 0,25
-
3 m-ce 0,95
0,45
-
4 m-ce - 0,75
-
5 m-cy - 1,05
-
6 m-cy 1,55
1,45
-
7 m-cy - - -
8 m-cy - - -
9 m-cy - - -
10 m-cy - - -
11 m-cy - - -
12 m-cy 1,65
- -
24 m-ce 1,85
- -
36 m-cy 2,00
- 2,05Obowiązuje od 01.05.2017r.
 

LOKATY TERMINOWE W ZŁOTYCH DLA: TERMIN ZADEKLAROWANIA
7
dni
14
dni
1
m-c
3
m-ce
6
m-cy
12
m-cy
Osób prowadzących działalność gospodarczą: 0,25% 0,50% 0,80% 1,00% 1,20% 1,40%
Przedsiębiorstw prywatnych i spółdzielni: 0,25% 0,50% 0,80% 1,00% 1,20% 1,40%
Instytucji niekomercyjnych: - - 0,80% 1,00% 1,20% 1,40%
Jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej,
 której odrębna ustawa nie przyznaje zdolności prawnej:
- - 0,80% 1,00% 1,20% 1,40%
Podmiotów finansowych innych niż banki: - - 0,80% 1,00% 1,20% 1,40%
Jednostek samorządu terytorialnego - - 0,80% 1,00% 1,20% 1,40%


  • Oprocentowanie wszystkich lokat jest zmienne, liczone w stosunku rocznym.
  • Odsetki po upływie zadeklarowania podlegają kapitalizacji.
  • Zerwanie lokaty przed upływem zadeklarowania skutkuje naliczeniem przez Bank od kwoty lokaty odsetek w wysokości połowy stawki obowiązującej w dniu wypłaty ustalonej dla środków na rachunku potwierdzonym książeczką oszczędnościową, płatnym na każde żądanie w złotych.


Więcej szczegółów w placówkach Banku Spółdzielczego. ZAPRASZAMY !!!

 

Aktualne stawki:

WIBOR 1 m-c z ostatniego dnia rob. luty 2018 wyniósł 1,65%.
Obowiązuje od 01.03.2018 do 31.03.2018.

Średni WIBID 6 m-cy w grudniu 2017 wyniósł 1,61%.
Obowiązuje od 01.01.2018 do 30.06.2018.Version 7 of Flash Player plug-in and JavaScript enabled are required!
500plus

BFG

EuroFATCA

o banku   |    historia   |    kredyty   |    rachunki   |    lokaty   |    kasa   |    aktualności   |    bezpieczeństwo   |    kontakt   |    bankowość online

Copyright 2008 by Bank Spółdzielczy Czechowice-Dziedzice Bestwina