Version 7 of Flash Player plug-in and JavaScript enabled are required!

Kredyty inwestycyjne, obrotoweKredyty Inwestycyjne: przeznaczone są na finansowanie projektów inwestycyjnych oraz na sfinansowanie środków obrotowych ściśle związanych z uruchomieniem inwestycji. 
                         

Przeznaczony

Oprocentowanie

Termin spłat

Prowizje

Opłata przygotowawcza

dla firm

6,0 % - 10 % /

WIBOR 3M + marża

max. do 180 m-cy

od 0,75%
do 3,00%

0,30% nie mniej niż

100,00 zł i nie więcej niż 1000,00 zł

dla rolnictwa

6% - 10 % /

WIBOR 3M + marża

max. do 180 m-cy

od 0,75%
do 3,00%

0,30% nie mniej niż

100,00 zł i nie więcej niż 1000,00 zł


*Kredyty oprocentowane są według zmiennej stopy oprocentowania ustalanej jako: suma stopy referencyjnej i marży banku. Wysokość marży uzależniona jest od rodzaju kredytu. Ostateczną wysokość marży określa umowa kredytu.

Kredyty Obrotowe: przeznaczone jest na finansowanie bieżących potrzeb związanych z działalnością gospodarczą

Rodzaj

Oprocentowanie

Termin spłat

Prowizje

Opłata przygotowawcza

dla firm

6 % - 10 %

max. do 18 m-cy

od 0,75%
do 3,00%

0,30% nie mniej niż

100,00 zł i nie więcej niż 1000,00 zł

dla firm w rachunku bieżącym

6 % - 10 %

max. do 60 m-cy

od 0,75%
do 3,00%

0,30% nie mniej niż

100,00 zł i nie więcej niż 1000,00 zł

dla rolnictwa

6 % - 10 %

max. do 18 m-cy

od 0,75%
do 3,00%

0,30% nie mniej niż

100,00 zł i nie więcej niż 1000,00 zł

dla rolnictwa w rachunku bieżącym

6 % - 10%

max. do 60 m-cy

od 0,75%
do 3,00%

0,30% nie mniej niż

100,00 zł i nie więcej niż 1000,00 zł

Version 7 of Flash Player plug-in and JavaScript enabled are required!
500plus

BFG

EuroFATCA

o banku   |    historia   |    kredyty   |    rachunki   |    lokaty   |    kasa   |    aktualności   |    bezpieczeństwo   |    kontakt   |    bankowość online

Copyright 2008 by Bank Spółdzielczy Czechowice-Dziedzice Bestwina